Schowek Twój schowek jest pusty
Twój koszyk jest pusty ...
Kategorie
Hity sklepowe
Interaktywny monitor Smart Board MX275 (rozmiar 75 cali)

Interaktywny monitor Smart Board MX275 (rozmiar 75 cali)

12 000,00 zł brutto12 000,00 zł netto
Komplet okablowania, dostawa, instalacja w cenie.

Monitory objęte są 0% stawką VAT dla Edukacji.
Mikrofon bezprzewodowy Avtek MickerPro

Mikrofon bezprzewodowy Avtek MickerPro

890,00 zł brutto723,58 zł netto
Oszczędzaj głos - bezprzewodowy pomocnik w Twojej pracy!
Przenośny zestaw nagłaśniania mowy w kształcie bezprzewodowego mikrofonu.
Kontakt
 • P.H.U. EPAX
  T. Kościuszki 28/1
  44-200 Rybnik

  NIP: 6471093553

 • Telefon(32) 23 20 921
  (32) 74 09 199
 • Fax(32) 74 09 199
 • Godziny działania sklepu8:00-16:00
Strona główna » Regulamin

RegulaminRegulamin epax.pl

 

Sklep internetowy epax.pl, działający pod adresem epax.pl, prowadzony jest przez: P.H.U. EPAX Czesław Kołodziej, z siedzibą w Rybniku przy ul. Kościuszki 28/1. Jesteśmy zarejestrowani pod numerem NIP 6471093553 i numerem REGON 278288439

 

§ 1 
Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie http://www.epax.pl

2. Klientem Sklepu internetowego epax.pl może być wyłącznie osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

3. Klient może składać zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.epax.pl

4. Klient przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej. Sklep ma prawo zwrócić się do Klienta z prośbą o potwierdzenie złożonego zamówienia.

5. W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać:
                5.1 wyboru zamawianych towarów lub usług
                5.2 wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura
                5.3 wyboru sposobu płatności

6. Maksymalna ilość identycznych produktów znajdujących się w jednym zamówieniu składanym przez Klienta nie może przekroczyć 5 (pięć) sztuk.

7. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Sklepu nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sklep poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta.

8. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sklep może zaproponować Klientowi:
8.1 anulowanie całości zamówienia (w przypadku wybrania tej opcji przez Klienta Sklep będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia)
8.2 anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sklep będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie
8.3 podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek)

9. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z Innych przyczyn, Sklep poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres e-mail wskazany w zamówieniu w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty zawarcia umowy. Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry – Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę, w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia wysłania informacji, na zasadach szczegółowo wskazanych w §8 poniżej. 

10. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia. 

11. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.

 

§ 2
Modyfikacja zamówienia

1.  Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Sklep wysyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta. Zmiany mogą dotyczyć wyłącznie rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy, lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot zapłaty nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez Sklep. Zasady zwrotu należności Klientom zostały szczegółowo opisane w § 8 poniżej.

 

2. Zmian można dokonywać wyłącznie poprzez przesłanie informacji na adres e-mail Sklepu tj. sklep@epax.pl

Zmiany zlecane w inny sposób niż za pośrednictwem wiadomości e-mail nie będą wprowadzane. Modyfikacje będą przyjmowane tylko poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres Sklepu wyłącznie z adresu podanego podczas rejestracji konta w Sklepie internetowym epax.pl

 

§ 3

Ceny towarów

1. Ceny na stronie Sklepu internetowego epax.pl zamieszczone przy produkcie:
                1.1 oznaczone jako brutto zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich
                1.2 oznaczone  jako netto nie zawierają podatku VAT i podawane są w złotych polskich
                1.3 nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki


2.
Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

4. Promocje w Sklepie internetowym epax.pl nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 

 

§ 4

Czas realizacji zamówienia

 

1. Sklep może zamieścić na Stronie produktowej informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu, których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia.  Ww. informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. 

2. Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.

3.  Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy spowodowanej niewywiązaniem się przez operatorów tj. firmy kurierskie z zawartych umów dotyczących obsługi przewozowej. 

 

§ 5
Formy płatności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia.

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

1.1 płatność przy odbiorze. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia,

1.2 przelew bankowy, przelew elektroniczny, karta płatnicza w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego - po wpłynięciu wpłaty na konto Sklepu.
 

2. W przypadku wybranych towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności za zamówienie.

 

§ 6

Reklamacje

 

1. Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.

2. Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach lub z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o niezgodności w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od jej wykrycia.

W takim przypadku Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną na adres Sklepu:
P.H.U. EPAX Czesław Kołodziej, ul. T. Kościuszki 28/1, 44-200 Rybnik.

Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę z wypełnioną na jej odwrocie częścią "reklamacja".
Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

4. Sklep, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna), Sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji zgodnie z procedurą opisaną w § 8 Zwrot należności Klientom

 

§ 7
Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

 

1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze wysłane:

1.1 kontaktując się z Sklepem telefonicznie
                1.2 przesyłając stosowną informację poprzez wiadomość e-mail na adres Sklepu internetowego  epax.pl i otrzymując w odpowiedzi potwierdzenie złożonej rezygnacji z zamówienia

               
 

2. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie internetowym epax.pl w zakresie działalności niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową może zwrócić bez podawania przyczyny w ciągu 10 (dziesięciu) dni kalendarzowych od otrzymania zrealizowanego zamówienia każdy zamówiony w Sklepie internetowym epax.pl produkt, za wyjątkiem rozpakowanych z fabrycznego opakowania materiałów eksploatacyjnych oraz innych produktów, jeśli w ich opisie zawarte zostało zastrzeżenie o tym, iż nie podlegają zwrotowi. Pozostałe towary powinny być zwrócone w stanie niepogorszonym, po zapoznaniu się z nimi przez Klienta w sposób zwyczajowo przyjęty przy danym towarze.

3. Klient, o którym mowa w ust. 2 powyżej może dokonać zwrotu zakupionych produktów, na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie, jeżeli w terminie 10 (dziesięć) dni kalendarzowych od daty otrzymania przedmiotu zamówienia złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokona zwrotu odebranych produktów w stanie niepogorszonym (Wzór oświadczenia Klienta znajduje się na odwrocie faktury). 

4. Klient, o którym mowa w ust. 2 powyżej, może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części: 
                4.1
po odebraniu przesyłki
dostarczonej kurierem w ciągu 10 (dziesięciu) dni kalendarzowych od odbioru. Wówczas zwracane produkty składające się na zamówienie należy odesłać na adres: P.H.U. EPAX Czesław Kołodziej, ul. T. Kościuszki 28/1, 44-200 Rybni
             4.2 w siedzibie EPAX – podczas odbioru przesyłki lub w ciągu 10 (dziesięciu) dni od odbioru zamówienia z siedziby EPAX
                4.3
Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

5. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar (cena towaru oraz koszt dostawy proporcjonalnie do wartości
zwracanego towaru) w ciągu 14 (czternastu) dni, zgodnie z zasadami opisanymi w § 8 Zwrot należności Klientom.

 

§ 8
Zwrot należności Klientom

1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na konto Sklepu, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych.

2. Zwrot należności następuje w przypadku:
                2.1
anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją
                2.2 zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej
                2.3 zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało odebrane w siedzibie EPAX i było uprzednio opłacone z góry
                2.4 uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy

3. Sposób zwrotu pieniędzy jest zależny od formy, za pomocą, której Klient dokonał zapłaty z góry za zamówienie. Sklep dokona zwrotu pieniędzy na: 
            3.1 rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą kredytową lub płatniczą Klienta), – jeśli zamówienie było opłacone: 
                      3.1.1 z góry za pomocą przelewu lub karty kredytowej 
                      3.1.2 przy odbiorze u kuriera lub na poczcie

4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Sklepowi wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.


§ 9
Dane osobowe

1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie EPAX oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3.  Klienci Sklepu maja prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

§ 10
Postanowienia końcowe

1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu internetowego epax.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach www nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.

2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.

4. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu dostępnego w Sklepie internetowym epax.pl wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego produktu.

5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.

6. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271). 

7. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu internetowego epax.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117). 

8.  Klient akceptując niniejszy Regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie przez Sklep statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie internetowym epax.pl. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywaności Klientów.

9. W celu śledzenia zmian statystycznych oraz zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep internetowy epax.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu internetowego epax.pl.

10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 lutego 2013 roku.

11. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie epax.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu. 


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl